Powiat Łańcucki będzie szkolił kadry dla potrzeb Doliny Lotniczej

Na koniec IV kadencji Zarząd i Rada Powiatu Łańcuckiego zrealizowała z pomocą środków unijnych za kwotę ponad 11 mln zł projekt pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Łańcut”.

 

loga

 

DSC_4427   DSC00048Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Ryszard Łękiewicz – Wiceprezes Zarządu Doliny Lotniczej Sędziszów Małopolski, Adam Marciniec – Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Rzeszowskiej, Adam Krzysztoń – Starosta Łańcucki, Kazimierz Gołojuch – Poseł na Sejm RP, Józef Bawoł – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego i Józef Skomra – Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie, szczęśliwy gospodarz nowo wyremontowanych dawnych warsztatów TMR.

 

Na zakończenie obchodzonych Dni Powiatu Łańcuckiego w dniu 29 września 2014 r. miało miejsce uroczyste otwarcie zrealizowanego projektu pn.: “Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Łańcut”. Projekt ten był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3 Regionalny system innowacji. Czytaj dalej »

Trudne sprawy. Trudne wybory.

Mija czteroletnia kadencja władz samorządowych. 16 listopada przy urnach wybierzemy nowych wójtów i burmistrzów, radnych gminnych, radnych powiatowych oraz radnych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

 To w lokalnym samorządzie zapadają decyzje, które dotyczą naszego codziennego życia. Funkcjonowanie szkół, przedszkoli, pomocy społecznej czy kultury i sportu to tylko niektóre dziedziny życia, na których zdecydowany wpływ ma rada gminy. Czytaj dalej »

Pogrzeb Stanisława Potockiego

11 października odbył się w Łańcucie niezwykły pogrzeb, w krypcie łańcuckiej fary spoczęły prochy hrabiego Stanisława Potockiego.

SONY DSCStanisław był bratankiem ostatniego ordynata Alfreda Potockiego. Urodzony w Paryżu, po raz pierwszy przywieziony został do Łańcuta jako kilkumiesięczne dziecko by zostać ochrzczonym w kaplicy zamkowej, działo się to w 1932 roku. W 2014 roku z tej kaplicy wyniesiono trumnę z jego prochami. Pomiędzy tymi datami zawiera się niezwykłe życie hrabiego wplecione w burzliwą historię. Czytaj dalej »

Zakończyła się przebudowa oczyszczalni

Zakończyła się realizacja projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej”. Zastosowane technologie sprawiają, że będzie to jedna z najnowocześniejszych oczyszczalni w regionie.

oczyszczalnia1Konferencja podsumowująca projekt odbyła się 5 września w Hotelu Łańcut. Wzięli w niej udział samorządowcy, przedstawiciele instytucji związanych z gospodarką komunalną oraz firmy realizujące inwestycję. Podczas konferencji przypomniany został proces realizacji zadania, jego cele i założenia. Oczyszczalnia spełnienia wymogi unijnej dyrektywy w zakresie ścieków, parametry zrzutów do Wisłoka poprawią się w sposób znaczący, co będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Duże znaczenie ma również zwiększenie przepustowości zakładu z uwagi na rozrastającą się aglomerację. Oczyszczalnia obsługuje nie tylko miasto ale również gminę Łańcut, Białobrzegi oraz częściowo gminy Czarna i Rakszawa. Po konferencji zainteresowani zwiedzili obiekt.

Czytaj dalej »

Nauka tolerancji, czyli druga edycja AIESEC w Ekonomiku

W dniach 22.09.2014 – 26.09.2014 nasza szkoła, już po raz drugi, gościła w ramach programu AIESEC „ENTER YOUR FUTURE” praktykantów z zagranicy. W tym roku byli to Nini z Gruzji, Nouha z Tunezji oraz Özgür z Turcji.

ekonomik2AIESEC to globalna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, która od ponad 65 lat realizuje program praktyk i wolontariatów w 124 krajach. W Polsce jest obecna w 17 największych ośrodkach akademickich, gdzie przez realizowane projekty i pracę zespołową umożliwia studentom rozwój osobisty i zawodowy. Co roku do Rzeszowa przyjeżdżają dziesiątki młodych ludzi z najbardziej odległych miejsc na świecie. Czytaj dalej »

ZWIEDZIĆ FRANCJĘ, ZWIEDZIĆ PARYŻ …..

str 4 paryzWycieczkę i zarazem pielgrzymkę do Francji, która odbyła się w dniach 2-11 lipca z udziałem nauczycieli Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz łańcuckich parafian, rozpoczęliśmy od przejazdu z Łańcuta na Górę św. Anny. Tam mogliśmy uczestniczyć we Mszy św. sprawowanej przez ks. Marka Blecharczyka, proboszcza parafii św. Michała Archanioła i naszego duchowego opiekuna, polecając Bogu całą podróż. Obecnie na Górze św. Anny znajduje się bazylika i sanktuarium z figurką św. Anny Samotrzeciej (XV wiek) z jej relikwiami, franciszkański zespół klasztorny z Rajskim Placem (dziedzińcem arkadowym), a także grota wykonana na wzór groty z Lourdes oraz 40 kaplic kalwaryjnych z lat 1700-1709, których ze względu na nasz ograniczony czas nie mogliśmy, niestety, obejrzeć. Na szczycie góry zbudowano w latach 80. XV wieku klasztor i kościół, który od XVIII wieku jest ważnym centrum pielgrzymkowym. Pierwszy dzień upłynął nam na całodziennej podróży autokarem przez Polskę i Niemcy. Czytaj dalej »

Rozpoczną działalność w podstrefie ekonomicznej

str 2 strefaPodczas czerwcowej sesji Rady Miasta Łańcuta pięciu przedsiębiorców odebrało pozwolenia na działalność gospodarczą w Podstrefie Łańcut, która została włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.

Decyzję o włączeniu terenów inwestycyjnych na Podzwierzyńcu Rada Ministrów podjęła niespełna rok temu. Od tego czasu władze miasta miały otwartą drogę do pozyskiwania inwestorów. Burmistrz Stanisław Gwizdak dziękując przedsiębiorcom za podjęty wysiłek w inwestycje, przypomniał, że kończy to długoletnie starania o utworzenie podstrefy w Łańcucie. – Jesteście firmami, które pochodzą z ziemi łańcuckiej i dalej będziecie inwestować tutaj i tworzyć tutaj nowe miejsca pracy – mówił Stanisław Gwizdak. Czytaj dalej »

JUBILEUSZ KLUBU SPORTOWEGO W ROGÓŻNIE

SONY DSCLudowy Klub Sportowy „Szarotka” w Rogóżnie świętował swoje 66-lecie. Z tej okazji otwarto stadion po modernizacji oraz nadano obiektowi imię Józefa Goleni.

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się msza świętą w miejscowym kościele. Następnie uczestnicy przeszli na stadion. Zbigniew Łoza, Wójt Gminy Łańcut, opowiedział krótko jak doszło do rozbudowy i modernizacji stadionu. – Otwieramy piękne obiekty sportowe, które niech jak najlepiej służą wszystkim mieszkańcom. Niech przynoszą radość i rozrywkę. Klubowi na dalsze lata życzę wszelkiego dobra i awansów w rozgrywkach – mówił do zebranych Wójt Łoza. Czytaj dalej »

Zaprojektuj maskotkę Łańcuta

Miejski Dom Kultury w Łańcucie zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w otwartym konkursie na maskotkę promującą Gminę Miasto Łańcut. Termin składania prac upływa z dniem 15 października 2014 r.

- Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego maskotki kojarzącej się z regionem i promującej Gminę Miasto Łańcut. Maskotka ma stać się wizytówką Łańcuta, odwoływać się do kultury, tradycji i klimatu regionu. Czytaj dalej »

Jubileusz Szkoły Podstawowej w Rakszawie

str 3 rakszawaMieszkańcy gminy, uczniowie i absolwenci upamiętnili 14 czerwca 100 lat Szkoły Podstawowej nr 1 w Rakszawie. Jubileusz połączony był z nadaniem sztandaru, odsłonięciem pamiątkowej tablicy na budynku szkoły oraz otwarciem kompleksu boisk wielofunkcyjnych.

Uczestnicy uroczystości przeszli ze szkoły do kościoła parafialnego prowadzeni przez Orkiestrę Dętą „Zgoda”. Mszę św., podczas której poświęcony został sztandar Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 odprawił ks. proboszcz Jan Woźniak. Z kościała wszyscy udali się do pobliskiego Domu Kultury Chrześcijańskiej. W nim nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru, który ufundowali głównie rodzice ale włączyli się w to również uczniowie, dzieci z przedszkola, nauczyciele, pracownicy, mieszkańcy gminy i sponsorzy. Na ręce dyrektora Zespołu Janusza Krupczaka sztandar przekazali przedstawiciele Rady Rodziców. Następnie dyrektor przekazał sztandar uczniom, którzy złożyli ślubowanie. Czytaj dalej »

WP Theme & Icons autorstwa N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski.
Azithromycin online Periactin without prescription purchase Amoxi viagra online extra-super-tadadel online brand levitra online atarax online viagra online Accutane online generic viagra generic extra super tadadel generic brand levitra generic atarax/a> generic antabuse/a> generic Accutane Buy viagra Buy extra super tadadel Buy brand levitra Buy atarax Buy viagra Buy Accutane Doxycycline online order Flovent Doxycycline Flovent without prescription Fluticasone online Fluticasone